بسم رب الشهدا و الصدیقین

همه منتظر بودند ببینند حال مادر شهید چطور می شود . بی تاب می شود ؟

 گله ای ، حرفی ... اما مادر مصطفی چیزی نگفت و محکم ایستاده بود .

 پرسیدند حالا شما چه می کنید ؟ 

به علیرضا نوه اش اشاره کرد و گفت : «مصطفای دیگری تربیت می کنم . »

روایتی از مادر شهید مصطفی احمدی روشن