بسم رب الشهدا و الصدیقین


یه روز که اومدم خونه چشماش سرخ شده بود.

 نگاه کردم دیدم کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب تو دستاش گرفته

بهش گفتم: گریه کردی؟

یه نگاهی به من کرد و گفت :

 راستی اگه خدا اینطوری که توی این کتاب نوشته با ما معامله کنه عاقبت ما چی میشه؟

مدتی بعد برای گروه خودشون یه صندوق درست کرده بود و به دوستاش گفته بود:

هر کس غیبت بکنه 50 تومان بندازه توی صندوق باید جریمه بدید تا گناه تکرار نشه

خاطره ای از شهید محمد حسن فایده به نقل از همسر شهید