بهترین و مشهورترین هنر پیشه ی زن در کشورش بود و زیبایی اش شهره ی خاص و

عام.تصمیم گرفته بود مسلمان شود.وقتی خبر مسلمان شدنش را شنیدند,به او گفتندː

باید بین کار و حجاب یکی را انتخاب کنی!

آن شب,مردم از تلویزیون خبری باور نکردنی شنیدندːاو محجبه شده بود!

امام صادق(ع)ːحجاب زن,برای طراوت و زیبایی اش مفیدتر است.(المستدرک/ج 5)

پ.ن1:

پیشنهاد بچه ها اینه که در اعتراض به عربستان، درس عربی رو حذف کنن!

تازه ریاضی ام باید حذف کنن پایتخت عربستانه ؟

پ.ن2:

#گرگ ؛ گرگ است

#گوسفند ؛ گوسفند است

پس چرا #انسان ؛ انسان نیست ...